Er zijn 38 remedies voor alle specifieke vormen van emoties en geestestoestanden.
Ze zijn in 7 groepen ingedeeld:

 • angst
 • onzekerheid
 • onvoldoende interesse in huidige omstandigheden (heden)
 • eenzaamheid
 • overgevoeligheid voor invloeden en ideeen
 • moedeloosheid of wanhoop
 • overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Bestellen kan via email.

Bach bloesem Gemoedstoestanden Positieve gevoelens
ANGST

 • Mimulus: Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit.
  Zekerheid, dappperheid.
  Aspen
  Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel.
  Een innerlijk gevoel van vertrouwen en veiligheid.
  Red Chestnut: geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.
  Vertrouwen in de zinvolheid van de ervaringen van anderen, kalmte.
  Rock Rose: Paniek, schrik, uiterste/levensbedreigende vrees, snel schrikken.
  Moed, zichzelf vergeten, standvastigheid.
  Cherry plum
  Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten.
  Openheid en innerlijke kalmte.
  ONZEKERHEID
  Scleranthus
  Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid.
  Beslistheid, eenduidig.

 • Cerato
  Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen.
  Vertrouwen op zichzelf, de eigen innerlijke wijsheid, op het eigen oordeel aanvoelen.

 • Hornbeam
  Het 'maandagochtend' gevoel, talmen, uitstellen.
  Weer op gang komen, er weer zin in krijgen, pit.

 • Wild Oat
  Helpt richting te geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming.
  Doelgericht ambities/roeping volgen, weten wat men wil doen in het leven.

 • Gentain
  Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.
  Vertrouwen en weerbaarheid bij tegenslagen.

 • Gorse
  Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte.
  Hoop en kracht om te blijven zoeken.

  ONVOLDOENDE INTERESSE IN HET HEDEN


 • Olive
  Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie.
  Teruggaan naar de bron.

 • White Chestnut
  Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten.
  Kalme geest, concentratie.

 • Mustard
  Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.
  Blijmoedigheid.

 • Chestnud Bud
  Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.
  Evaluatie en integratie van meegemaakte ervaringen, opmerkzaamheid.

 • Clematis
  Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies.
  Realistisch, aanwezig.

 • Honeysuckle
  Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.
  Leven in het heden met het verleden als basis.

 • Wild Rose
  Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid.
  Dynamiek, innerlijke motivatie, enthousiasme, bezield.


 • EENZAAMHEID

 • Waterviolet
  Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis.
  Bekwaamheden in dienst van anderen stellen, emoties toestaan, contact.

 • Heather
  Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.
  Altruisme, naar anderen luisteren, invoelingsvermogen.

 • Impatiens
  Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.
  Ontspannen, verdraagzaam, zachtmoedig voor anderen, geduld.


  OVERGEVOELIGHEID


 • Walnut
  Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase, bijv. verhuizing, puberteit etc.
  Standvastigheid, onafhankelijkheid, helpt oude banden verbreken, helpt aanpassen aan nieuwe situaties.

 • Agrimony
  Zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan, afleiding zoeken in gezelschap.
  Vermogen om conflicten en confrontaties aan te gaan, uiten van werkelijke gevoelens.

 • Centaury
  Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te misbruiken.
  Anderen van dienst zijn zonder eigen behoeften te ontkennen, opkomen voor jezelf.

 • Holly
  Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.
  Stelt het hart open, in staat te geven, liefdevol, tolerant.

  MOEDELOOSHEID / WANHOOP II


 • Star of Bethlehem
  Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval.
  Troost bij verdriet, verzachter van pijn, verwerken van traumatische beleving.

 • Pine
  Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde.
  Acceptatie van fouten zonder zelfverwijt, zelfvergeving.

 • Larch
  Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, 'ik kan het niet'.
  Vastberadenheid, zelfvertrouwen, geen angst om te falen.

 • Crab Apple
  De 'reinigings-remedie', zelfafkeer/zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op details, reinheidscomplex.
  Aceptatie van zichzelf, dingen in de juiste proportie ervaren, reinigt.

  MOEDELOOSHEID / WANHOOP II


 • Willow
  Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, 'arme-ik-gevoel'.
  Eigen verantwoordelijkheden onderkennen, constructief antwoord geven op de levensomstandigheden.

 • Elm
  Tijdelijk overstelpt door oververantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid.
  Zaken met vertrouwen kunnen loslaten, herstel van vertrouwen in eigen draagkracht.

 • Oak
  Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en/of tegenspoed.
  Soepel omgaan met eigen kracht, zichzelf rust gunnen.

 • Sweet Chestnut
  Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.
  Zich openstellen voor licht, geloof en vertrouwen.

  OVERBEZORGDHEID VOOR ANDEREN


 • Vine
  Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegenspraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders.
  Helpt anderen hun eigen weg te vinden, liefdevolle en inspirerende leiders.

 • Vervain
  Overenthousiasme, fanatiek, sterke overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf gelovend.
  Flexibele opvattingen en bereid andere opvattingen te respecteren.

 • Beech
  Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren.
  Verdraagzaam, acceptatie en begrip.

 • Rock Water
  Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf.
  Met flexibele geest vorm geven aan het leven en zijn idealen, weer kunnen genieten van het leven.

 • Chicory
  Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen.
  Onzelfzuchtig in zorg, in staat liefdevol ruimte te geven aan anderen.

  Meer informatie:

  Naar boven

  Watzijn bach-bloesem remedies

  Voorbeeld-remedies

  Rescue remedie

  Baby's en kinderen

  Samenstellen remedie

  Remedie bestellen

  Bestellen kan via email.

  Terug

   

  Home